top of page

TÜRKİYE ÇOKLU EKRAN İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ

AÇIK RIZA METNİ

Biz, “Barbaros Mah. Begonya Sk. No: 1 İç Kapı No: 2 Ataşehir / İstanbul” adresinde yer alan Twentify Teknoloji Ve Kitle Kaynak Hizmetleri A.Ş. (“Twentify”) olarak bu metni “Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırladık. Bu sebeple lütfen ilgili Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamayın.

 

Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü’ne katılmayı tercih etmeniz halinde Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü kapsamında ses izi tanıma teknolojisi ile TV, radyo ya da buna benzer sesli yayın yapan mecralar üzerinden ayrıca çevrimiçi şekilde Youtube üzerinden izlediğiniz belli içerik ve reklamların ses izlerini sistemlerimizde kayıtlı ses izleri ile karşılaştırarak tespit eder, bu sesli medya içeriklerinin izlenme oranı ölçülür ve bu veriler üzerinden bir istatistik çıkartılır. Bu istatistikler ise anonim olarak Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü’nde ölçümü isteyen müşteriler ve iş ortakları ile paylaşılır. Bunun için ise telefonunuzda ortam dinleme ve ses kaydı özelliğine izin vermeniz ve açmanız gerekir; fakat seslerden alınan örnek kesitler, sistemde ses izi tanımlı sesli medya içeriği (tv/radyo/internet reklamı, vb.) olmadığı takdirde kaydedilmeden yalnızca cihazınızda kalmaktadır ve yalnızca sistemde tanımlı bir ses izi ile eşleşen içerik ve reklamlar, istatistiki veriler şeklinde gönderilmekte, kayıt dosyaları gönderilmemektedir.

 

Her ne kadar ses kayıtları bize veya iş ortağı ve müşterilerimize hiçbir şekilde gönderilmeyecek ve cihazınız dışında başka bir yere kaydedilmeyecek ise de telefonunuzda devamlı ortam dinlemesi yapılacağından açık rızanıza da ayrıca ihtiyaç duymaktayız. Bu açık rızayı vermemeniz halinde bu projeye katılamayacaksınız; fakat diğer Bounty App projelerine katılabilirsiniz.

 

Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü çerçevesinde cihazımın devamlı ortam dinlemesi yapmasına ve bu suretle TV, radyo ya da buna benzer sesli yayın yapan mecralar üzerinden ayrıca çevrimiçi şekilde Youtube üzerinden yaptığım, Bounty sisteminde tanımlı bir ses izi ile eşleşen reklam ve içerikleri izleme verimin Twentify ve bu Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü kapsamındaki yurt içinde ve yurt dışında yer alan Twentify iş ortakları ve müşterileri ile paylaşılmasına izin veriyorum. 

 

Sözleşme ifası süresince yaşım, cinsiyetim, yaşadığım şehir, eğitim durumum, meslek bilgilerim gibi genel ve özel nitelikli tüm kişisel verilerimin işlenmesine ve Twentify’ın bünyesinde bulunduğu yurt içindeki ve yurt dışındaki grup şirketlerine aktarılmasına, genel ve özel nitelikli kişisel verilerimin bilgi güvenliği süreçlerinin, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Twentify’ın bünyesinde bulunduğu yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılmasına, bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi ve Şirket tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi beyan ediyorum.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0859061649800017

İletişim Linki: https://www.twentify.com/tr/iletisim 

Twentify Teknoloji ve Kitle Kaynak Hizmetleri Anonim Şirketi

Barbaros Mah. Begonya Sk. No: 1 İç Kapı No: 2 Ataşehir / İstanbul, Türkiye

bottom of page