top of page

Kadın Hakları ve Kadının Toplumdaki Yeri

International Women’s Days (IWD) bu yılın resmi temasını “Ön Yargıyı Yıkın” olarak belirledi. Yaşanılan coğrafya ve eğitim seviyesine göre bazı fikirler ve davranışlar değişse de aslında hiçbir ülkede tam anlamıyla toplumsal eşitlik sağlanmış değil. Herkes için eşit bir yaşamı kuramadığımız, eşitlik fikrini aile, politika, eğitim, medya ve topluma adapte edip yeniden vermediğimiz sürece kadına yönelik şiddet ne yazık ki devam edecek görünüyor. Biz de bu önemli konu hakkında mini bir araştırma yaptık, dikkat çeken kısımları sizlerle paylaşmak istedik.

  • Türkiye genelinde yaptığımız araştırmada katılımcıların %69’u kadınların hayatın tüm alanlarında erkeklerle eşit olduğunu düşünürken erkekler bu söylemde daha çekimser kalıyor.

  • Araştırmamıza katılan kadınların %49’u herhangi taciz veya haksızlığa uğramadıklarını ifade ediyor. Geriye kalan %51 için ise haksızlıklar, taciz ve şiddet öne çıkıyor. ​Haksızlığı, tacizi ya da şiddeti uygulayanlar daha çok yabancılar (%33) oluyor. Akrabaların ve iş arkadaşlarının bu konuda öne çıkan aktörler oldukları görülüyor.
  • Kadına yönelik şiddet yeterli bir boşanma sebebidir ifadesine kadınların %93’ü katılırken erkeklerin %83’ü katılıyor.

  • Katılımcılarımıza göre evlilikte boşanmak da beraber alınacak bir karar.

  • Kadın erkek eşitsizliğine yönelik farkındalık yaratan ve halkı bilinçlendirici haberler yapılıyor fikrine katılım oranı oldukça az. Erkeklerde oran %34’ken kadınlarda bu oran %37.Toplumsal eşitlik büyük bir sorun. Önemli olan problemleri anlamak ve onu yaratan koşulları ortadan kaldırmak. Hepimiz için eşit bir dünya diliyoruz.


512 görüntüleme

Kommentarer


bottom of page